Future Youth School Forums (Jaunimo forumai ateities mokyklai) – tarptautinis projektas kurio metu bus siekiama sukurti Globalaus švietimo jaunimo forumų mokykloms modelį ir pagalbines įgyvendinimo priemones. Šiuo metu egzistuojantys jaunimo forumai paprastai vyksta neformaliojo švietimo ar jaunimo organizacijų veiklose tad šiame projekte bus siekiama integruoti jaunimo forumus į formalųjį švietimą. Partneriai sieks kad jaunimo forumo modelis būtų lengvai prieinamas ir nesunkiai įgyvendinamas visoms mokykloms taip pat jog skatintų visų mokinių aktyvų dalyvavimą mokyklos ir visuomenės gyvenime.

Numatomi rezultatai:

Projektas vyks nuo 2015 m. rugsėjo iki 2018 m. rugsėjo.  Projekto metu bus sukurtos priemonės padėsiančios mokykloms organizuoti ir įgyvendinti jaunimo forumą o mokiniams – tinkamai jam pasiruošti dalyvauti ir prisidėti prie organizavimo.
Visos projekto metu sukurtos priemonės ir dokumentai bus patalpinti projekto svetainėje – http://fys-forums.eu/ .

  1. Poreikių analizė – dabartinės situacijos jaunimo aktyvaus dalyvavimo visuomenės gyvenime srityje ir panašaus pobūdžio renginių partnerių šalyse (Lietuvoje Italijoje Didžiojoje Britanijoje Kipre ir Lenkijoje) tyrimas ir apibendrinimas.
  2. Forumų organizavimo vadovas mokykloms.
  3. Globalaus švietimo integravimo į mokymo programą priemonė mokykloms.
  4. Jaunimo lyderystės įgūdžių mokymo programa.
  5. Globalaus švietimo forumų portalas internete.
  6. Akademinė ataskaita apie jaunimo lyderystę per globalų švietimą bei jaunimo forumus kaip pilietiškumo ugdymo priemonę.