e-hoop logo

Projekto Naujos galimybės ugdymo turinio diferencijavimui ir individualizavimui tikslas:

 • sukurti universalią dinamišką ir lengvai pritaikomą e-mokymo(si) aplinką kuri galėtų pasiūlyti individualizuotus mokymo(si) sprendimus kiekvienam besimokančiajam nepriklausomai nuo jo mokymosi patirties kultūros ir socialinio statuso.

Problema kurią siekiama spręsti šiuo projektu:

 • Daugiakultūrinei Europai kurios piliečiai turi skirtingus poreikius ir skirtingus mokymosi stilius ar susiduria su mokymosi sunkumais reikia naujo filosofinio įtraukties sąvokos suvokimo ir vieningo būdo spręsti ”skirtumus” kad visi asmenys jaustųsi pilnaverčiais piliečiais. E-Hoop suteikia galimybę švietėjams ir besimokantiems pritaikyti asmeninę mokymosi aplinką individualiems poreikiams. Inovatyvus modernių IT diegimo švietime panaudojimas suteiks galimybę visiems o ypač atskirtį patiriantiems asmenims dalyvauti mokymosi procese.

Tiklsinė grupė:

e-Hoop inovatyvūs sprendimai suvienodins galimybes visiems besimokantiems ir pirmiausia atlieps poreikius šių grupių gyventojų:

 • kaimiškų vietovių gyventojų dažnai geografiškai izoliuotų dėl ryšių ir transporto paslaugų trūkumo;

 • esančių nepalankiose sąlygose dėl kultūros skirtumų ir socialinio nepritekliaus neraštingų pagyvenusių žmonių moterų ir vaikų;
 • fizinę negalią turinčių asmenų.

Laukiami rezultatai:

 • šio projekto metu sukurtas e- mokymosi įrankis suteiks naudos tiek besimokantiems tiek ir jų pedagogams kadangi jis bus nemokamas patalpintas atviro kodo e-mokymosi aplinkoje. Kiekvienas asmuo lengvai galės naudotis šiuo įrankiu kuris padės pritaikyti besimokančiojo turimą patirtį prie jo/jos individualių mokymosi poreikių. Svarbus veiksnys sėkmingam šio projekto įgyvendinimui yra pedagogų pasirengimas patalpinti jų naudojamą mokymo medžiagą naujoje e-mokymosi platformoje. Svarbu bus tinkamai adaptuoti ir pristatyti mokymosi objektus kad jie būtų naudingi projekto tikslinėms grupėms.
  Vienas iš projekto metodologijos elementų yra besimokančiųjų klasifikavimas ir jų poreikių suvokimas įvairios informacijos apie juos pagalba tame tarpe ir besimokančiojo profilio. Tuo gali sėkmingai pasinaudoti pedagogai talpindami mokymosi medžiagą. Tuo pačiu ir besimokantieji turės galimybę pritsitaikyti mokymąsi prie individualių savo poreikių gebėjimų ir/ar pageidavimų.

Specifiniai universalios e-mokymosi aplinkos tikslai:

 • suteikti galimybę pedagogams naudotis atviro kodo dinamiška universalia e-mokymosi platforma kurioje jie galėtų talpinti pritaikytą savo mokomąją medžiagą ir mokymosi reikalavimus;
 • visapusiškai panaudoti plačiajuosčio ryšio technologijas ir atviro kodo paradigmas;
 • supažindinti pedagogus su inovatyviais mokymo įrankiais ir paradigmomis.
 • sukurti patrauklią vartotojams e-mokymosi aplinką;
 • pristatyti motivvuojančias mokymosi priemones kurios padėtų mažinti iškritusiųjų iš švietimo sistemos skaičių;
 • suderinti diagnostinius ir mokymo įrankius tuo suteikiant galimybę pritaikyti mokymąsi specialiems besimokančiųjų poreikiams gebėjimams ir kultūriniams skirtumams;
 • pristatyti mokymosi įrankį kuris gali būti adaptuotas besimokančiųjų mokymosi poreikiams ir stiliams ir sukurtas pasinaudojant šiuolaikiniais tyrimais ir jau sukurtais įrankiais.

Daugiau informcijos apie projektą: http://www.e-hoop.info/index.php/lt/

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *