logotransparent

Projekto aprašymas

Projektą SELFIE įgyvendina Jaunimo karjeros centras kartu su partneriais LMETB (Airija) CARDET (Kipras) Municipio de Lousada (Portugalija) and UPB (Vokietija). Projektą remia ES finansavimo programa Erasmus +.

Žinių ekomonikai Europoje vis labiau įsigalėjant švietimo vaidmuo Europoje taip pat keičiasi. Nuolat besikeičianti darbo rinkos situacija žemyne reikalauja darbo rinkos dalyvių gebėjimo prisitaikyti o tokios sąvokos kaip „darbas visam gyvenimui“ ar „įgūdis visam gyvenimui“ nebetenka prasmės. Norėdami išlikti konkurencingais darbo rinkos dalyviai privalo nuolat atnaujinti savo įgūdžius ar net pakeisti savo karjeros kelią kad atitiktų besikeičiančias rinkos sąlygas. Todėl karjeros planavimo procesas vis dažniau suvokiamas ne kaip tam tikrų tikslų planų sukūrimas ir sekimas jais o kaip besikeičiantis procesas kuriam daug įtakos turi neplanuoti atsitiktiniai veiksniai.

Kai švietimo sistemoje kalbama apie ugdymą karjerai dažniausiai turima omenyje tam tikras moksleiviams suteikiamas paslaugas daugiausiai taikomas paskutiniais dvejais bendrojo išsilavinimo metais ir siekiančias padėti moksleiviams lengviau pereiti į aukštojo aukštesniojo ar profesinio išsilavinimo sistemą. Projektu „SELFIE“ norime pateikti idėją jog karjeros planavimas turėtų būti vertinamas labiau kaip atskiras mokomasis dalykas o ne paslauga. Tai turėtų būti dalykas turintis skirtingus mokomuosius planus skirtingų amžiaus grupių mokiniams su numatytais mokymosi rezultatais bei jų įvertinimo sistema. Karjeros planavime mokiniai turėtų būti mokomi: kaip efektyviai ieškoti karjeros galimybių kaip objektyviai įvertinti savo galimybes atsižvelgiant į tam tikrus kriterijus kaip įvertinti savo stipriąsias ir silpnąsias puses kaip tinkamai ir efektyviai pristatyti save mokslo įstaigoms ar potencialiems darbdaviams. SELFIE projekto metu bus kuriama karjeros planavimo mokomojo dalyko pamatinė struktūra kuri bus sudaryta iš trijų skirtingų lygių ir padės mokiniams ugdyti įgūdžius kurių reikia norint geriau pažinti save ir suplanuoti savo karjeros trajektoriją bei keisti ją atsižvelgiant į besikeičiančias aplinkybes.

Projekto tikslinės grupės:

  • Bendrojo lavinimo mokyklų moksleiviai 1-18 metų amžiaus.
  • Bendrojo lavinimo mokyklose dirbantys mokytojai ir karjeros specialistai/konsultantai.
  • Benrdojo lavinimo mokyklų administracijos darbuotojai valdžios institucijų susijusių su švietimu ir ugdymu karjerai atstovai karjeros orientavimo organizacijos.

Projekto veiklos:

Bus sukurtos trijų skirtingų lygmenų mokymo priemonės/programos bei jų veiksmingumo vertinimo priemonės taip pat bus sukurta programa skirta supažindinti bendrojo lavinimo mokytojus bei karjeros specialistus su šiomis programomis. Bus rengiami mokymai moksleiviams kurių metu moksleiviai galės išbandyti sukurtas mokymo programas ir naujus karjeros planavimui skirtus metodus.

Projekto puslapis – http://www.selfie-project.eu/index.php/en/