youth of the world logo

Projektas „Youth of the world“ (Globalusis švietimas ir visuomenės informavimas apie vystymąsi per jaunimo darbą) tai Europos Komisijos remiama iniciatyva kurio tikslai:

 • skatinti jaunimą geriau suvokti ir kritiškai vertinti globalizacijos procesus pasaulines problemas žmonių šalių ir kultūrų tarpusavio sąsajas;
 • skatinti jaunimą imtis veiksmų darniam pasauliui kurti ir pokyčiams globalioje visuomenėje įgyvendinti.

Pokyčius jaunimo tarpe galime paskatinti įvairiose srityse dirbančių jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų veikloje integruodami:

 • globalių problemų tematiką
 • vystomojo švietimo (angl. Development Education) metodus
 • visuomenės informavimo apie globalių reiškinių priežastis ir pasekmes iniciatyvas.

Tikslinė grupė:

 • formaliai registruotos jaunimo organizacijos
 • neformalios jaunimo grupės
 • jaunimo darbuotojai
 • jaunimo lyderiai
 • visi kurie neabejingi tokioms globalioms problemoms kaip pasaulinis skurdas darbuotojų ir vaikų išnaudojimas klimato kaita migracija užkrečiamųjų ligų prevencija vaikų ir gimdyvių mirtingumas ir kt.
 • tie kurie norėtų organizuoti neformaliojo švietimo ir informavimo veiklas skirtas jaunimo suvokimui apie tarpusavio sąsajas globalioje visuomenėje.

Daugiau informacijos apie projektą: http://youthoftheworld.org/