QML                                                         erasmus

Projekto pagrindimas:

Šiandien jaunų žmonių profesinis orientavimas ir konsultavimas įgauna naujų formų. Vis daugiau ir daugiau jaunų žmonių ieško informacijos konsultuojasi internete naudodamiesi socialiniais tinklais darbo paieškos portalais forumais ir kitomis interneto teikiamomis galimybėmis. Tradicinį individualų konsultavimą mokykloje keičia virtualus savarankiškas savęs konsultavimas. Tačiau kad šis savarankiškas savęs konsultavimo procesas vykstantis įvairių medijų pagalba būtų efektyvus kokybiškas ir naudingas reikia mokinius tam ruošti. Bet tam turi būti pasirengę ir patys karjeros konsultantai mokytojai. Jiems privalu turėti pakankamai žinių ugdyti jaunų žmonių medijų raštingumo įgūdžius kurie labai svarbūs norint sėkmingai veikti ir orientuotis virtualioje erdvėje. Taigi karjeros konsultantai turi tam pasirengti kad galėtų patarti ir mokyti jaunus žmones šiuolaikinių medijų raštingumo ir sėkmingo savarankiško savęs konsultavimo įgūdžių.

Projekto tikslai:

– Plėtoti karjeros konsultantų įgūdžius taip vadinamo „savarankiško savęs konsultavimo“ srityje tobulinant ir kuriant naujus kokybės užtikrinimo indikatorius ir kokybės modelį karjeros konsultavime atsižvelgiant į šiuolaikinių medijų raštingumo svarbą.
– Gerinti jaunų žmonių ugdymo karjerai kokybę sukuriant karjeros konsultantams savęs įsivertinimo inovatyvų internetinį įrankį kuris suteiktų galimybę pasitikrinti savo žinias įgūdžius ir kompetencijas medijų raštingumo ir savarankiško savęs konsultavimo srityse.
– Pravesti mokymus karjeros konsultantams pedagogams šiuolaikinio ugdymo karjerai kontekste siekiant užtikrinti karjeros paslaugų kokybę.
– Plėtoti projekto konsorciumo strateginę partnerystę kad būtų užtikrintas projekto rezultatų ir veiklos tęstinumas pasibaigus projektui.

Tikslinės grupės:

– Paslaugų jaunimui teikėjai;
– Jaunimo karjeros konsultantai;
– Pedagogai švietimo pagalbos specialistai

Pagrindiniai projekto rezultatai:

– Sukurti nauji ugdymo karjerai paslaugų kokybės indikatoriai ir kokybės modelis susiję su šiuolaikinių medijų raštingumu ir poreikiu padėti mažiau galimybių turinčiam jaunimui.
– Sukurtas inovatyvus savęs vertinimo internetinis įrankis karjeros konsultantams kuris suteiks galimybę pasitikrinti žinias savarankiško savęs konsultavimo ir medijų raštingumo srityse.
– Parengtas vadovas -„Savarankiškas savęs konsultavimas ir šiuolaikinių medijų raštingumas“ kuriame pateikta teorinė ir praktinė informacija karjeros konsultantams kaip padėti jauniems žmonėms naudotis šiuolaikinėmis medijomis savarankiško savęs konsultavimo darbo paieškos procese.

Daugiau informacijos apie projektą: http://www.qycguidance.org