esse-logo

Ankstyvas mokinių pasitraukimas iš švietimo sistemos ir galimybių jiems įgyti gebėjimus atitinkantį išsilavinimą suteikimas/ESSE

Projekto tikslai:

  • Identifikuoti įvertinti ir pristatyti prevencinius mokinių pasitraukimo iš mokyklos gerosios patirties pavyzdžius: ankstyvasis vaiko vystymasis šeimos švietimas ir kita.
  • Identifikuoti įvertinti ir pristatyti intervencines mokinių pasitraukimo iš mokyklos priemones: ugdymas karjerai raštingumo lygio gerinimas specialiųjų poreikių mokinių švietimas ir kita.
  • Identifikuoti įvertinti ir pristatyti kompensacines priemones kurios užtikrintų mokyklos nelankančių mokinių sugrąžinimą į formaliojo švietimo sistemą ir padėtų jiems baigti mokyklą ar įgyti atitinkamus įgūdžius.
  • Identifikuoti efektyvias švietimo darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo galimybes kurios palengvintų gerosios patirties pavyzdžių integraciją į visus švietimo sistemos lygius ir mokymosi aplinkas.
  • Sukurti virtualų gerosios patirties banką kuriame bus patalpinta ir švietimo darbuotojams pasiekiama visa identifikuota įvertinta ir labiausiai jauno žmogaus poreikius atitinkanti medžiaga.
  • Atkreipti dėmesį į gerosios patirties pavyzdžių naudojimą ir skatinti švietimo ekspertus ir specialistus kritiškai vertinti turimus pasiekimus kad jais remiantis būtų kuriamos naujos programas strategijas priemonės.
  • Paskelbti metinius ESSE projekto apdovanojimus kurių tikslas yra įvertinti efektyviausius gerosios patirties pavyzdžius atitinkančius nelankančių bendrojo lavinimo mokyklos mokinių poreikius prevencijos intervencijos ir kompensacijos kategorijose.

Projekto veikla:

Šiems tikslams pasiekti yra suburtas konsorciumas vienijantis aštuonias organizacijas iš septynių Europos šalių: Airijos Lenkijos Ispanijos Lietuvos Maltos Portugalijos ir Rumunijos. Visi projekto partneriai dalyvauja nustatant ir įvertinant pažangiausias prevencines intervencines bei kompensacines priemones mažinančias mokinių pasitraukimo iš švietimo sistemos skaičių.

Projekto pagrindimas:

Pasitraukusių iš švietimo sistemos mokinių skaičiaus mažinimas yra viena iš pagrindinių investicijų į Europos Sąjungos ateities gerovę ir socialinę sanglaudą. Jaunų žmonių mokymosi pasiekimų gerinimas atliepia “pažangaus tvaraus ir integralaus augimo “ tikslus. Nelankančių mokyklos skaičiaus mažinimas yra taip pat reikšmingas būdas kovojant su skurdu kuris lemia daugelio jaunų žmonių socialinę atskirtį. Šiame kontekste parengtas ESSE projektas yra skirtas identifikuoti ir pristatyti gerosios patirties darbo su mokyklos nelankančiais mokiniais pavyzdžius bei galimybes įgyti jų gebėjimus atitinkantį išsilavinimą.

Daugiau informacijos apie projektą: http://www.esseproject.eu/