VŠĮ “Jaunimo karjeros centras” kartu su ilgamečiu partneriu Lietuvos probacijos tarnybos Kauno regiono skyriumi įgyvendina projektą ES struktūrinių fondų finansuojamą projektą “Socialinę atskirtį dėl teistumo patiriančių asmenų integracija į darbo rinką”.

2014-2020 ES fondų investicijų ženklas

Atsižvelgiant į tikslinės grupės poreikius projektu užsibrėžtas tikslas – stiprinti tikslinės grupės psichologinius socialinius profesinius ir darbinius įgūdžius bei ugdyti asmeninius ir bendruosius gebėjimus  siekiant jų ilgalaikės integracijos į socialinę aplinką ir darbo rinką.

Šiam tikslui pasiekti numatyti sekantys uždaviniai:

1. Įvertinti tikslinės grupės dalyvių turimas asmenines socialines ir profesines kompetencijas;

2. ugdyti asmeninius ir bendruosius tikslinės grupės dalyvių gebėjimus;

3. teikti psichosocialinę pagalbą siekiant padėti suvokti ir įsivertinti asmeninius gyvenimo įgūdžius ir vertybes bei motyvuoti kaitai keisti aplinkos požiūrį į nuteistuosius; 

4. stiprinti tikslinės grupės motyvaciją dirbti ugdant profesinius ir praktinius įgūdžius

5. kelti darbuotojų atsakingų už tikslinės grupės dalyvių reintegraciją kvalifikaciją taip užtikrinant projekto rezultatų ilgalaikiškumą.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu į projekto veiklas ketinama įtraukti  250 Kauno apygardos probacijos tarnybos įskaitoje esančių nedirbančių ir nesimokančių asmenų kuriems bausmės vykdymas buvo atidėtas bei paleistų iš įkalinimo įstaigų asmenų. Į projekto veiklas įtraukti 5 savivaldybių – Prienų Kaišiadorių Jonavos Kėdainių ir Kauno rajonų savivaldybių gyventojų priklausančių tikslinei grupei. Įgyvendinus šį projektą siekiama pagerinti nuteistųjų psichosocialinę būklę pakelti jų savivertę kas sąlygotų jų motyvaciją mokytis ir siekti karjeros.