ES pagalbos savanoriai: Europos organizacijų techninių pajėgumų didinimas ir ES piliečių dalyvavimo humanitarinės pagalbos veiksmuose galimybių ir prieinamumo gerinimas

Projekto trukmė:    2017– 2019(24 mėn.)

Projekto partneriai:

 • Gruppo Di Volontariato Civile / GVC Italija – projekto koordinatorius
 • Fundacion Alianza Por Los Derechos/Aianza Ispanija
 • Eesti People to People Estija
 • Instituto Marques de valle Flor Portugalija
 • Latvian Platform for Development Cooperation/LAPAS Latvija
 • NGO Support Centre Kipras
 • Jaunimo karjeros centras Lietuva
 • National Platform of Non-governmental organizations /SLOGA Slovėnija
 • The Hungarian Association of NGOs for development and Humanitarian Aid/ HAND Vengrija
 • Bolonijos universitetas Italija – asocijuotas partneris

Projekto tikslas:

Stiprinti siunčiančių organizacijų pajėgumus teikiant poreikiais grindžiamą humanitarinę pagalbą ir vykdant ES pagalbos savanorių iniciatyvos veiklas  bei padėti pasirengti institucijų akreditacijai.

Projekto uždaviniai:

 • Didinti informuotumą ir įtraukti ES šalių platformas ir  organizacijas į ES pagalbos savanorių iniciatyvos įgyvendinimą.
 • Stiprinti organizacijų pajėgumus Humanitarinės pagalbos ir ES pagalbos savanorių iniciatyvos srityse.
 • Pravesti interaktyvius mokymus bei skatinti komandinį darbą ir bendradarbiavimą.

Projekte bus naudojami gerosios patirties pavyzdžiai kurie buvo sukurti ir patikrinti ankstesniuose ES pagalbos savanorių pilotiniuose projektuose įgyvendintuose GVC  ir APS.

Pagrindinės projekto veiklos:

 • Situacijos poreikių tyrimas ir vertinimas
 • Sukurtos internetinės mokymo/si priemonės atnaujinimas
 • E-mokymai projekto dalyviams
 • Ekspertų mokymai Bolonijoje
 • Trijų dienų projekto dalyvių mokymai Lietuvoje
 • Ekspertų iš GVC ar Alianza vizitai organizacijose Lietuvoje
 • Video filmų lankstinukų kūrimas
 • Projekto sklaida

 

Nuorodos:

The EU Aid Volunteers platform

https://webgate.ec.europa.eu/echo/eu-aid-volunteers_en/

Echo

https://www.facebook.com/ec.humanitarian.aid/

https://twitter.com/eu_echo

https://www.instagram.com/eu_echo/?hl=en

GVC

https://www.facebook.com/GVConlus

https://twitter.com/GVCItalia

https://www.instagram.com/gvconlus/