Jaunimo karjeros centro siūlomos kvalifikacijos tobulinimo programos bendravimo ir bendradarbiavimo srityse:

Emocinių gebėjimų lavinimas pasitelkiant teatrinę raišką.

Konfliktų sprendimo ir bendravimo įgūdžių ugdymo metodika.

Bendraamžių parama bendraamžiams.

Sėkmingas bendravimas.

Pamokos gyvenimui: socialinių-strateginių kompetencijų ugdymas.

Tėvų ir pedagogų partnerystė vaikų sveikatingumo ugdymo procese.

Savitarpio pagalba mokykloje.

Mokyklos veiklos analizė strateginiame planavime.

Socialinių įgūdžių mokymai.

Teisiniai aspektai šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimui.

Mokyklos veiklos analizė strateginiame planavime.

Bendravimas ir bendradarbiavimas.

Bendradarbiavimo metodų taikymas ugdymo procese.

Konfliktai ir bendravimas.

Visavertė partnerystė.

Mokymasis bendradarbiaujant.

Pagrindinių kompetencijų rizikos grupės jaunimui diegimas per filmų gamybos meną.

Bendradarbiavimas kuriant stiprią bendruomenę.

 

 

Stebėjimų ciklas – mokytojų bendradarbiavimo galimybės ugdymo procese.