dlq-logo

Projekto tikslai:

  • diegti inovacijas švietime rizikos grupės vaikams išnaudojant naujųjų medijų siūlomas galimybes ir potencialą tam kad būtų ugdomi jų pagrindiniai įgūdžiai ir kompetencijos;
  • skatinti mokinius integruotis į formalųjį švietimą ir tobulėti asmeninėje srityje kaip pilnaverčiams visuomenės nariamiams;
  • padėti jauniems žmonėms išsiaiškinti kurioje srityje jie geriausiai gali save realizuoti o tuo tarpu ugdyti jų komandinio darbo ir tarpasmeninius įgūdžius.

Projekto pasiekimai:

  • Parengta programa skirta jaunų žmonių komandinio darbo lyderystės komunikavimo ir tarpasmeninių įgūdžių ugdymui per filmų kūrimą: AKT – Administarcinių Kūrybinių Techninių kompetencijų ugdymo programa;
  • Naudojantis filmų kūrimo terpe jauniems žmonėms bus suteikiama galimybė išmėginti filmų kūrimą skirtingų perspektyvų.
  • Naudojantis įdiegiamojo mokymosi (embedded learning) metodais AKT mokymai siekia ugdyti: komunikavimą ir pasitikėjimą savimi; lyderystės ir komandinio darbo įgūdžius; pagrindines jaunų žmonių kompetencijas linksmu interaktyviu ir dinamišku būdu.
  • Panaudojant mišraus mokymo metodus parengta ir pateikta akreditavimui inovatyvi skaitmeninės medijos ir filmų kūrimo programa skirta dirbantiems su jaunimu: “TV ir video gamyba kaip mokymo(si) priemonė”.

Daugiau informacijos apie projektą: http://www.digital-latin-quarter.eu/lt