Group 2a

Projekto „Darnaus pasaulio kūrimo ambasadoriai“ tikslas:

 • Sukurti Darnaus pasaulio kūrimo ambasadorių tinklus kurie sieks kad vystomasis švietimas taptų veiksmingo mokymo proceso pagrindu ugdant aktyvius ir informuotus pasaulio piliečius Europoje bei padės mokykloms ir vietos valdžios švietimo institucijoms rengti strategijas kurios įtvirtintų vystomąjį švietimą ir jo nuostatas Lietuvos ir Škotijos pagrindinio ir vidurinio ugdymo programose.

IMG_9782 (1)

Projekto uždaviniai:

 • Ugdyti jaunų žmonių suvokimą bei supratimą apie pasaulio tarpusavio priklausomybę bei jų vaidmenį atsakomybę ir gyvenimo būdą globalioje visuomenėje.
 • Plėtoti bendrojo lavinimo mokyklų mokytojų kompetencijas integruojant vystomojo švietimo nuostatas į mokomųjų dalykų programas.
 • Suteikti vietos valdžios švietimo institucijoms žinių kaip vykdyti kvalifikuotus globalaus švietimo mokymus mokytojams.
 • Gerinti Švietimo ir Užsienio reikalų ministerijų politikos suderinamumą didinant visuomenės informuotumą ir sąmoningumą darnaus vystymosi klausimais.

IMG_0038

Projekto pasiekimai

 • Sukurti Darnaus pasaulio ambasadorių tinklai Lietuvoje ir Škotijoje remiantys globalaus švietimo programas bendrojo lavinimo mokyklose.
 • Kokybiškesnis globalaus švietimo kaip sudėtinės mokomųjų programų dalies pateikimas didesniam mokinių skaičiui.
 • IšAugęs mokytojų suvokimas apie globalaus vystymosi kryptis ir problemas žinių bei įgūdžių įgijimas integruoti vystomąjį švietimą į savo profesinės veiklos procesą.
 • Sukurti įrankiai kurie prisidės prie globalaus švietimo programų kokybiško pateikimo bendrojo lavinimo mokyklose.
 • Didesnė vietos valdžios švietimo institucijų kompetencija vykdyti globalaus švietimo mokymus.

Projekte dalyvauja mokytojai iš:

 • Kauno J. ir P. Vileišių mokyklos-daugiafunkcio centro
 • Kauno Jono Jablonskio gimnazijos
 • Šakių „Varpo“ mokyklos
 • Kauno Jono Pauliaus II gimnazijos
 • Raseinių raj. Žaiginio Pranciškaus Šivickio mokyklos-daugiafunkcos centro
 • Kaišiadorių suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos
 • Kaišiadorių specialiosios mokyklos.

Projekto metu mokytojai sukūrė po penkis pamokų planus kuriuose integravo pasirinktą globalaus švietimo temą į savo mokomą dalyką. Sukurti šių dalykų pamokų planai:

 • Anglų kalbos
 • Lietuvių kalbos
 • Pilietinio ugdymo
 • Geografijos
 • Chemijos
 • Informacinių technologijų
 • Muzikos
 • Etikos
 • Tikybos.

Visi šie pamokų planai bus sudėti į vieną leidinį kuris artimiausiu metu bus patalpintas JKC el. puslapyje – juo galės naudotis visi Lietuvos mokytojai!

Daugiau informacijos apie projektą: http://www.teachglobalambassadors.org/

SAM_0511

SAM_0514

European CommissionProjektą remia Europos Komisija. Leidinyje išsakyta nuomonė yra paremta projekto dalyvių ir autorių nuostatomis ir negali būti traktuojama kaip ES pozicija.