education usaGraduationDay

JAV mokosi studentų iš įvairiausių pasaulio šalių. Jie stoja į pasirinktą universitetą ar kolegiją bet ne į konkrečią specialybę. Studijų eigoje rinkdamiesi studijų dalykus jie patys suformuoja specialybę kuri bus įrašyta jų diplomuose baigus ketverių metų bakalauro studijas.  Tačiau reikia išklausyti tam tikrą kiekį tai specialybei privalomų kursų (core courses). Pirmos pakopos studijų filosofija vadinama liberaliųjų menų studijomis (Liberal art studies). Toks liberalumas renkantis paskaitas sudaro sąlygas įgyti platų universitetinį išsilavinimą suteikia galimybes komplektuoti studijuojamus dalykus ir mokslo sritis pagal individualius poreikius siekiamą kvalifikaciją.

JAV yra  daugybė universitetų bei kolegijų kurios siūlo itin aukštos kokybės bakalauro studijų programas. Tačiau renkantis  universitetą ar koledžą reikia pirmiausia atsižvelgti į tai ar jis atitinką jūsų reikalavimus – akademinius finansinius geografinius ir asmeninius.

Vienos populiariausių bakalauro programų JAV yra ekonomika verslo vadyba kompiuterių mokslas inžinerija filosofija  biologija sociologija ir psichologija architektūra dizainas. Dažnai daug klausimų kyla dėl teisės ir medicinos studijų. Teisę ir mediciną galima studijuoti tik gavus pirmąjį diplomą t.y. po bakalauro studijų. Stojimo procesui reikėtų pradėti ruoštis prieš keletą metų o informaciją rinkti ir patarimų prašyti jau devintoje ar dešimtoje klasėje.

Priėmimo sąlygos ir dokumentai

Pirmos pakopos studentų atranką vykdo universitetų ar kolegijų priėmimo skyriai (Admission office). Priėmimo skyriams būtina pateikti:

  • Paraiškos formą /Application form
  • Stojimo mokesčio dokumentą/ Application fee
  • Brandos atestatą/akademinį išrašą ir jų vertimą į anglų kalbą
  • Finansinę pažymą
  • Esę/ Admission esse
  • Rekomendacijas
  • Anglų kalbos testo (TOEFL ar IELTS) rezultatus
  • Papildomų egzaminų (SAT ar ACT) rezultatus
  • Lydraštį/Cover letter
  • Patartina kuo detaliau pademonstruoti savo užklasinę bei lyderiavimo patirtį.

Daugelis universitetų priima universalią paraiškos formą (Common Application form). Pildant šią formą sutaupoma laiko nes informacija ir duomenys apie stojantįjį suvedami vieną kartą. Šią formą gaus visų nurodytų universitetų priėmimo komisijos. Ją galima rasti interneto svetainėje: http://www.commonapp.org

 

Daugiau informacijos apie studijas JAV ieškokite http://educationusa.state.gov  ir apsilankykite EducationUSA centruose Kaune ar Vilniuje.