Jaunimo karjeros centras siūlo šias kvalifikacijos tobulinmo programas inovacijų ugdymo procese srityje:

Mokomųjų žaidimų panaudojimas vaikų psichologinei-socialinei integracijai.

Žaidimo terapijos metodika ir jos taikymas.

Mokinių poreikių pažinimas mokymo proceso individualizavimas ir diferencijavimas.

Pedagogų kompetencijų raiška ugdymo procese.

Mokytojo didaktinės kompetencijos plėtra.

Pedagogų IKT kompetencijos ugdymo/si būdai ir formos.

Interaktyvių pratimų kūrimas kalbų mokymui.

Priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas žaidimu.

Mokyklos straeginė plėtra naudojant ES paramą.

Projektų valdymas taikant kompiuterizuotas kompiuterines programas.

IKT panaudojimas mokyklos karjeros strategijos įgyvendinimui.

IKT taikymas lietuvių kalbos ugdyme 8-10 klasėse.

Elektroninio pašto galimybės tarpasmeniniam ir profesiniam bendravimui.

Dalykinė komunikacija e-paštu.

Individualus dalykinis žaidimas Ms Excel aplinkoje „Kuriu firmą“.

Sveikos gyvensenos ugdymo mokykloje strateginiai aspektai.

Eilės ir dainos anglų kalbos mokyme.

Žaidimai ankstyvajame ugdyme mokant užsienio kalbų.

Kryžiažodžiai ankstyvajame ugdyme mokant užsienio kalbų.

Skaitymo džiaugsmas (Fun in reading).

Žaidimų terapija mokykloje. Patarimai pradedantiems.

IKT panaudojimas mokinių asmeninių ir socialinių kompetencijų ugdymui kasdieniniame ugdymo procese.

Mokinių poreikių pažinimas mokymo proceso individualizavimas ir diferenciavimas.

I-mo lygio anglų kalbos mokymo programa.

Naujosios medijos ugdymo procese.

Dalykų ryšiai ir integracija.

Mokymosi veiklos diferencijavimas.

Specialiųjų poreikių mokinių ugdymas.

 

Kalbos lavinimo pratybos FREPY pagalba.