Globalus švietimas

0001 (30) Globalus švietimas – darniam pasauliui kurti. Metodinė priemonė darbui su jaunimu.

0001 (14) TeachMDGs Vystomojo švietimo pamokos. Metodinis leidinys. 

0001 (15) Vystomojo švietimo pamokos. Lietuvos mokytojų patirtis.

0001 (1) Globalaus švietimo pamokų rinkinys.

 

0001 ASMENINES MOTYVACIJOS IR PROFESINIO UGDYMO RIZIKOS GRUPĖS JAUNIMUI PROGRAMA. Metodinė priemonė.

ASSIST — bendruomenės telkimas kuriant saugią mokyklą:
0001 (1) ASSIST-Savitarpio pagalbos mokykloje vadovas.

0001 (2) ASSIST-Žaidimų terapija mokykloje.

0001 (4) ASSIST-Mokinio sąsiuvinis. 

0001 (3) ASSIST-Mokymų vadovas. 

0001 (5) SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMAS JAUNIMO VEIKLOSE: CHARM PROCESAS.

 

0001 (6) Ka verta žinoti apie neįgaliujų integracija? Metodinė priemonė. 

0001 (7) Knyga konsultantams darbui su tevais. Tėvų įtraukimas į vaiko karjeros planavimo procesą. Mokomoji medžiaga karjeros konsultantams.  

0001 (8) Knyga tėvams- mano vaikas renkasi karjerą. 

0003 Kokybės užtikrinimo teikiant konsultavimo karjerai paslaugas jaunimui darbo knyga.

0001 (9) Kokybės užtikrinimo teikiant konsultavimo karjerai paslaugas jaunimui vadovas.

0001 (10)  AKT programa. Kompetencijų rizikos grupės jaunimui diegimas per filmų gamybos meną.

0001 (11) Mokymo programa specialistams dirbantiems su asmenimis nuteistais bausmėmis nesusijusiomis su laisvės atėmimu ir asmenimis paleistais iš laisvės atėmimo vietų. Metodinė priemonė.

0001 (12) NetBox – Glaudesnis bendradarbiavimas kuriant stiprią bendruomenę. Švietėjų mokymo kursas. 

0001 (13) Karjera prasideda mokykloje: mokinių ugdymo karjerai metodologija naudojant profesinių interesų nustatymo testą [S2CPT].

 

0001 (16) ŽINGSNIAI PIRMYN…Praktinis vadovas jaunimui.

Negalią turinčių jaunuolių integracijos į darbo rinką programa:
0001 (17) Negalią turinčių jaunuolių integracijos į darbo rinką programa.

0001 (18) Užduočių rinkinys klausos negalią turintiems jaunuoliams.

0001 (19) Užduočių rinkinys judesio negalią turintiems jaunuoliams.

0001 (20) Užduočių rinkinys protinę negalią turintiems jaunuoliams.

0001 (21) Užduočių rinkinys regėjimo negalią turintiems jaunuoliams.

Verslumo akademija:
0001 (22) Verslumo_akademija_I-modulis.

0001 (23) Verslumo_akademija_II-modulis.

0001 (24) Verslumo_akademija_III-modulis.

0001 (25) Karjeros planavimo vadovas studentui.

0001 (26) Karjeros valdymo informacinių šaltinių vadovas konsultantui.

0001 (27) Mokymosi ir karjeros galimybių pažinimo vadovas studentui.

0001 (28) Savęs pažinimo vadovas studentui.

0001 (29) Studentų karjeros valdymo kompetencijų ugdymo vadovas konsultantui.

0001 (3)IDentifEYE praktinio užsiemimo vadovas. Asmens tapatybės virtualioje aplinkoje ir mokinių saugumas internete.