Projekto trukmė:  2021– 2023

Projekto partneriai

 • Ljudska Univerza Ptuj – Slovėnija
 • Cyprus Pedagogical Institute – Kipras
 • CESIE – Italija
 • SYMPLEXIS – Graikija
 • Center for Social Innovation – Kipras
 • Casa do Professor – Portugalija
 • Jaunimo karjeros centras –Lietuva

Projekto tikslas

Sukurti inovatyvius  ir  aktualius   metodus kurie padėtų užtikrinti naujai atvykusių vaikų iš trečiųjų šalių efektyvesnį  integracijos procesą į  mokyklos gyvenimą.  .

Projekto tikslinės grupės

 • Mokyklų bendruomenės
 • Vietinių mokyklų mokiniai
 • Mokiniai iš trečiųjų šalių
 • Vietos bendruomenės grupės ir valdžios institucijos
 • Pilietinės visuomenės organizacijos

Projekto pagrindinės veiklos

 • Esamos situacijos ir  poreikių analizė

vykdant duomenų analizę ir pirminius kokybinius bei kiekybinius tyrimus išanalizuoti esamą situaciją ir nustatyti pagrindinius iššūkius su kuriais susiduria mokyklos integruojant naujai atvykusius trečiųjų šalių piliečių vaikus.

 • Gebėjimų stiprinimas ir mokymai

mokytojų   mokinių  ir  suinteresuotųjų šalių darbuotojų kontaktiniai ir nuotoliniai mokymai apie veiksmingas metodologijas mokymo metodus veiklą ir priemones kuriomis siekiama sukurti įtraukią mokymosi aplinką.

 • Edukacinių priemonių rinkinio kūrimas

rinkinys mokyklų pedagogams kaip kurti ir palaikyti kultūriškai jautrias ir įtraukias mokyklų sistemas skatinančias  švietimo integraciją vaikams iš trečiųjų šalių.

 • Politikos rekomendacijų rengimas

visų lygių politikams ir sprendimų priėmėjams skirtos rekomendacijos kuriomis siekiama nustatyti būtiniausius reikalavimus kad naujai atvykusių vaikų perėjimas nuo priėmimo į švietimo sistemą būtų veiksmingas. 

 • Informuotumo didinimas ir sklaida

projekto metodo ir metodikos pristatymas įvairiems švietimo sistemos darbuotojams ir suinteresuotosioms šalims siekiant didinti švietimo metodų įtrauktį ir skatinti kultūriškai įvairias mokyklų sistemas.

Projekto rezultatai:

Nacionalinių ir tarptautinių tyrimų ataskaitos

Kontaktinių ir nuotolinių mokymų programa

Edukacinių priemonių rinkinys

Rekomendacijos politikams ir sprendimų priėmėjams

Tikslinė informacinė medžiaga

Projekto internetinė svetainė ir socialinės medijos

 Nacionalinės informacinės dienos renginiai ir baigiamoji konferencija

Passage logo

Facebook.com/passageEUproject 

linkedin.com/showcase/passage-project

twitter.com/passage_project