Jaunimo karjeros centro siūlomos kvalifikacijos tobulinimo programos ugdymo karjerai srityje:

Mokinių karjeros stiliaus nustatymo metodika ir jos panaudojimas siekiant taikyti ugdymo turinį prie mokinių poreikių.

Klasės auklėtojo vaidmuo ugdymo karjerai procese.

Mokinių ugdymo karjerai programa ir jos taikymas.

Profesinis konsultavimas mokykloje.

Ugdymo karjerai integracija į mokomuosius dalykus.

Pedagogų karjeros kompetencijos plėtojimas.

Verslumo samprata.

Nuotolinis teminis anglų kalbos kursas anglų kalbos mokytojams bei mokyklos pedagogams dirbantiems moksleivių ugdymo karjerai srityje.

Verslumo ugdymas anglų kalbos pamokose.

Ugdymo karjerai strateginių orientyrų integracija į mokyklos strateginį planą.

Profesinės karjeros planavimo gebėjimų ugdymo programa.

Specializuota karjeros ugdymo programa pagrindinei mokyklai.

Efektyvaus mokymosi įgūdžių ugdymas.

Verslumas dalykų pamokose.

Integruota karjeros ugdymo programa bendrojo lavinimo mokyklai.

Jaunuolių su negalia integracijos į darbo rinką programa ir jos taikymas.

Klasės auklėtojo vaidmuo ugdymo karjerai procese.

Interaktyvios priemonės konsultavimui karjerai.

Veiklos modelis protinę negalią turintiems jaunuoliams siekiant jų sėkmingos integracijos į darbo rinką.

Veiklos modelis regėjimo negalią turintiems jaunuoliams siekiant jų sėkmingos integracijos į darbo rinką.

Verslumo akademija.

Ugdymo karjerai programa.

Mokinių ugdymo karjerai metodologija naudojant profesinių interesų nustatymo testą CPT.

Kokybės užtikrinimas teikiant konsultavimo karjerai paslaugas jaunimui.