Jaunimo karjeros centro siūlomos kvalifikacijos tobulinimo programos pilietiškumo ugdymo srityje:

Lyčių visavertė partnerystė.

Ugdymas globaliam solidarumui.

Visavertė partnerystė ir lyčių stereotipai.

Lietuvos žydų paveldo integracija į humanitarinės krypties dalykus:etikos pilietinio ugdymo istorijos lietuvių literatūros ir kalbos ugdymą.

Globaliojo švietimo temų integravimas į ugdymo turinį.

Vystomojo švietimo integravimas į ugdymo turinį. Poreikiai ir galimybės.

Vystomasis ugdymas ir švietimas.

Mąstyk globaliai – veik lokaliai! Globalusis švietimas darbe su jaunimu.

Globalus švietimas- darniam pasauliui kurti.

Socialinės atskitrties mažinimas jaunimo vekloje.