Jaunimo karjero centras siūlo jaunimui atlikti savęs pažinimo ir profesinio tinkamumo testą – HOLLAND. Šis testas padeda jaunimui geriau save pažinti ir apsispręsti renkantis tolesnį gyvenimo kelią (mokymosi profilio pasirinkimas profesijos pasirinkimas profesijos keitimas). PLAČIAU
Nuo 2006 metų Lietuvoje administruojamas naujasis TOEFL egzamino variantas – TOEFL iBT! Tai Internetu laikomas testas kuriuo siekiama visapusiškai įvertinti akademinės anglų kalbos mokėjimą. Testą laiko stojantieji į užsienio aukštąsias mokyklas kurių gimtoji kalba nėra anglų. PLAČIAU.
Jaunimo karjeros centro darbuotojai nuolat veda įvairius mokymus konferencijas seminarus organizuoja vasaros stovyklas karjeros dienas Lietuvoje ir užsienio šalyse siekdami įvairiais patraukliais būdais didinti mokymosi visą gyvenimą svarbą pedagogų ir studentų veiklose.
Keičiantis požiūriui į švietimą prioritetas perkeliamas nuo mokymo prie mokymosi kuomet vis daugiau atsakomybės suteikiama pačiam besimokančiąjam. Taip ypatingą svarbą įgauna įvairios metodinės priemonės padedančios organizuoti kvalifikacijos tobulinimo procesą. Glaudžiai bendradarbiaudamas su įvairiom pilietinėm organizacijom ir universitetais Jaunimo karjeros centras kuria metosines mokymo/si priemones.
Savo veikloje Jaunimo karjeros centras nuolat informuoja ir konsultuoja asmenis jiems rūpimais karjeros klausimais. Kiekvienam klientui suteikiama reikalinga informacija sukaupta per ne vienerius veiklos metus.  Jaunimo karjeros centras savo klientus konsultuoja dvejopais klausimais: studijų-stažuočių užsienyje bei karjeros planavimo galimybėmis.