Projekto PASAŽAS mokymų programa pedagogams

Projekto PASAŽAS  mokymų programa pedagogams „Mentorystė ir vaidmenų modeliai stiprinant mokinių migrantų ir pabėgėlių integraciją“

Šių mokymų tikslas – skatinti mokytojus ir mokinius būti pavyzdžiu naujai atvykusių mokinių migrantų ir pabėgėlių integracijos procese kuriant mentorystės modelį pritaikytą kalbiniam kontekstui ir mokyklos aplinkai.

Spalio ir lapkričio mėn. buvo surengti trys seminarai mokytojams mokyklų vadovams ir kitiems specialistams dirbantiems su vaikais ir jaunimu. Daugiausia dėmesio buvo skiriama mentorystės procesams ir praktiniams mentorystės modelių įgyvendinimo mokyklose metodams mentorystės poreikių nustatymui ir pasirengimui bandomajai veiklai klasėse.  

Daugiau informacijos apie projektą  http://passageproject.eu