JKC su užsienio partenriais įgyvendino dar vieną projektą

Jaunimo karjeros centras kartu su partneriais iš Kipro Austrijos Lietuvos Graikijos Portugalijos Lenkijos ir Italijos įgyvendina projektą „Dare – day one alliance for employment“.  Jo įgyvendinimą remia  Islandija Lichtenšteinas ir Norvegija per EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų Jaunimo užimtumo fondą. Projektu siekiama padidinti NEET jaunimo iš pažeidžiamų grupių įsidarbinimo galimybes. Jaunimo karjeros centras turėjo perteikti savo gerąją patirtį jaunimo ugdymo karjerai srityje partneriams iš Kipro Graikijos Italijos ir Portugalijos. Centro specialistai adaptavo keturias programas esamai tų šalių situacijai:

  • Kritinio mąstymo ugdymas sėkmingai ateities karjerai – Mind
  • Ugdymas karjerai dinamiškoje darbo rinkoje – SELFIE
  • Kokybės užtikrinimas teikiant konsultavimo karjerai paslaugas jaunimui
  • Bendraamžių parama bendraamžiams profesinio orientavimo srityje – ASSIST

Metodinė medžiaga praktinės veiklos pavyzdžiai paruošti šiomis temomis buvo  pristatyti nuotoliniu būdu projekto partneriams kurie dirbs su savo šalių jaunimu taip vadinamose Darbo laboratorijose (Job Labs) ir suteiks jiems žinių bei įgūdžių kaip sėkmingiau integruotis į pastoviai kintančią darbo rinką ir joje sėkmingai išsilaikyti.

Daugiau informacijos apie projektą:

Projekto Facerbook paskyra:

https://www.facebook.com/DareDay1Youth