Jaunimo praktikumo projektas eina į pabaigą

Baigiasi 2019-ieji metai ir į pabaigą ritasi moksleiviams ir studentams skirtas Jaunimo karjeros centro kartu su partneriais Vytauto Didžiojo universitetu Šiuolaikinių didaktikų centru ir Kaišiadorių Šventosios Faustinos mokykla skirtas projektas “5 Lietuvos savivaldybių jaunimo nepakantumo korupcijos apraiškoms didinimas politinės veiklos ir viešojo valdymo sektoriuose“ (Nr.10.1.2-ESFA-K-917-0-0021).

5 Lietuvos savivaldybių jaunimo nepakantumo korupcijos apraiškoms didinimas politinės veiklos ir viešojo valdymo sektoriuose

Projekto metu ištyrus jaunimo nuostatas ir turimas žinias susijusias su aktyviu pilietiškumu ir korupcija politiniuose sprendimuose bei viešajame valdyme buvo vykdomi jaunimo praktikumai kurių metu buvo skatinamas jaunimo aktyvus pilietiškumas sąmoningumas nepakantumas korupcijai ir įsitraukimas į politinį valstybės gyvenimą ir viešojo valdymo procesus.

Pagrindinės praktikumų temos: 1) korupcijos apraiškos politiniuose rinkimuose bei viešajame valdyme 2) kovos su korupcija rinkimuose ir viešajame valdyme būdai 3) aktyvus pilietiškumas ir dalyvavimas viešojo valdymo procesuose kaip korupcijos mažinimo priemonė.  Praktikumų programoje buvo naudojami aktyvaus mokymo(si) metodai tokie kaip diskusijos simuliacijos žaidimai debatai aktyvi informacijos paieška naudojama video medžiaga socialinės medijos.

Projekto vykdymo laikotarpiu 16 val. korupcijos praktikumuose jau dalyvavo beveik 1000 dalyvių iš Kauno Vilniaus Raseinių Šiaulių ir Kaišiadorių miestų ir rajonų savivaldybėse esančių mokyklų ir kitų organizacijų jaunimo atstovų aktyviai įtraukiant ir spec.poreikių turintį jaunimą iš Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos.

Kuriame Lietuvos ateitį