Startavo Jaunimo karjeros centro kartu su partneriais Vytauto Didžiojo universitetu Šiuolaikinių didaktikų centru ir Kaišiadorių Šventosios Faustinos mokykla įgyvendinamas projektas “5 Lietuvos savivaldybių jaunimo nepakantumo korupcijos apraiškoms didinimas politinės veiklos ir viešojo valdymo sektoriuose“ (Nr.10.1.2-ESFA-K-917-0-0021).

5 Lietuvos savivaldybių jaunimo nepakantumo korupcijos apraiškoms didinimas politinės veiklos ir viešojo valdymo sektoriuose

Projekto tikslas – didinti jaunimo nepakantumą korupcijos apraiškoms politinės veiklos ir teisėkūros bei viešojo valdymo sektoriuose per aktyvų jaunų žmonių pilietiškumo sąmoningumo ir įsitraukimo į viešojo valdymo procesus ugdymą. Projektu bus siekiama sustiprinti veiksnius formuojančius jaunimo pilietines nuostatas bei paskatinti jaunimą aktyviau dalyvauti visuomenės politiniame gyvenime ir valstybės valdyme. Inovatyviais jaunimui įdomiais metodais bus formuojamas jų domėjimasis ir gebėjimas vertinti valdžios teisėkūros institucijų ir politinių partijų veikla. Jaunuoliai bus supažindinti su galimomis korupcijos apraiškomis politiniuose ir savivaldų rinkimuose kaip teisingai ir efektyviai reaguoti siekiant užkirsti kelią korupcijai pabrėžiant jaunos kartos indėlį ir svarbą dalyvaujant viešojo valdymo procesuose ir prisidedant prie visuomenės gerovės. Šio projekto metu jaunimas ir su juo dirbantys mokytojai psichologai socialiniai darbuotojai turės galimybę aktyviai įsitraukti į veiklas susijusias su pilietiniu aktyvumu nepakantumu korupcijai bendradarbiavimu su valdžios atstovais. Projekto metu bus parengta ir išbandyta metodinė programa aktyvaus pilietiškumo ir nepakantumo korupcijai temomis. Jaunuoliai dalyvaus praktikumuose regioniniuose ir nacionaliniame aktyvaus pilietiškumo forumuose. Forumų metu dalyviai turės galimybę aptarti aktualias savo regionų problemas susijusias su politiniais ir savivaldos rinkimais bei galimybes kaip jaunimui aktyviau įsitraukti į viešojo valdymo procesus. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis. 

Netoli 800 mokinių iš visos Lietuvos dalyvavo projekto metu vykdytame tyrime. Projekto savanoriams išanalizavus šioje srityje jau atliktų tyrimų medžiagą tiek Lietuvoje tiek kitose ES šalyse tyrimui buvo parengtas specialus klausimynas. Sudarytas tyrimo klausimynas buvo patalpintas viešai www.apklausa.lt todėl didžioji dalis respondentų klausimyną užpildė mokyklose interneto pagalba. Specialiųjų poreikių respondentai kurių dalis yra jaunimo pataisos namuose kur interneto prieiga yra griežtai apribota klausimyną pildė fiziškai. Anoniminėje apklausoje iš viso savo nuomonę išreiškė 697 jaunuoliai.

Surinkus internetinės apklausos duomenis tyrimas toliau buvo vykdomas apklausiant Fokus grupes kurių metu buvo siekiama atskleisti jaunuolių nuomonę apie tai kas yra pilietis kokios jo pareigos ką reikia daryti norint tapti aktyviu piliečiu kas yra korupcija kokios jos formos kaip korupcija veikia Lietuvą kas tai lemia ir kaip reiktų su ja kovoti. Fokus grupių interviu iš viso sudalyvavo 61 respondentas.