• S. DAUKANTO G. 27-310, LT-44249, KAUNAS
  • (+370) 37 228151
  • JKC@JKC.VDU.LT

JAUNIMO KARJEROS CENTRO MISIJA

Vadovaujantis atviros visuomenės idėjomis bei nuostatomis sukurti bei tobulinti piliečių ypač jaunų žmonių karjerai pasiekti reikalingų paslaugų sistemą kuri padėtų priimti svarbius jų veiklai bei asmeniniam gyvenimui sprendimus. Dėl to mes siekiame šių tikslų:

  • Ugdyti jaunų žmonių atsakomybę už savo ateitį;
  • Kurti palankias sąlygas besimokančiam jaunimui siekti karjeros Lietuvoje;
  • Plečiant socialines kultūrines bei pilietines iniciatyvas dalyvauti visuomenės kaitos procese;
  • Plėtoti partnerystę tarp įvairių organizacijų padedančių jaunimui tobulėti.

JAUNIMO KARJEROS CENTRO VEIKLA