Viešoji įstaiga „JAUNIMO KARJEROS CENTRAS“ (JKC) – nevyriausybinė ne pelno siekianti organizacija įkurta 1999 m. Atviros Lietuvos fondo (ALF) ir Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) iniciatyva.

Misija

Jaunimo karjeros centro misija – vadovaujantis atviros visuomenės idėjomis bei nuostatomis sukurti bei tobulinti piliečių ypač jaunų žmonių karjerai pasiekti reikalingų paslaugų sistemą kuri padėtų

Įgyvendinant misiją JKC siekia šių tikslų:

 • plėtoti socialines edukacines kultūrines bei kitas iniciatyvas;
 • sukurti ir tobulinti su karjera bei profesine veikla susijusią paslaugų sistemą;
 • skatinti akademinės bendruomenės veiklą ir Lietuvos aukštojo mokslo sistemos demokratėjimo procesą;
 • inicijuoti strateginius švietimo kaitos ir integravimosi į Europos bendriją projektus;
 • skleisti informaciją apie įvairaus lygmens Lietuvos ir užsienio studijų programas galimybes ir jų pasirinkimo motyvus;
 • konsultuoti profesinio pasirinkimo karjeros planavimo ir asmeninio realizavimo klausimais;
 • vykdyti jaunimo ir suaugusiųjų specializuotą švietimą gebėjimų ugdymą ir tęstinį mokymą.

Veiklos kryptys 

 • Karjera;
 • Efektyvi komunikacija ir gyvenimo įgūdžiai;
 • Vystomasis bendradarbiavimas ir vystomasis švietimas;
 • Organizacijos vadyba.

Organizacija dalyvauja valstybinės svarbos švietimo srities projektuose teikdama ekspertavimo konsultavimo bei mokymų paslaugas plėtojama karjeros valdymo gebėjimų ugdymo paslaugų sistema Vytauto Didžiojo universiteto studentams. Jaunimo karjeros centras nuo 2009 m. yra akredituota institucija vykdanti mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą.

Narystė 

Vykdydamas savo veiklą Jaunimo karjeros centras bendradarbiauja su daugiau nei 20 organizacijų Lietuvoje bei įvairiomis švietimo bei mokslo institucijomis įvairiose užsienio šalyse. JKC taip pat yra įvairių tarptautinių organizacijų – Europos švietimo asociacijos (EAIE) Tarptautinės švietimo ir profesinio konsultavimo asociacijos (IAEV/AUOSP) užsienio pedagogų asociacijos (NAFSA) – narys vienas iš NVO koalicijos „Jungtys“ bei “Profesinio konsultavimo specialistų asociacijos” steigėjų atstovauja Lietuvą vystomojo švietimo DARE (Development Awareness Raising and Education) forume.


LANKSTUS

Esame daug keliaujantis kolektyvas didžiąją laiko dalį praleidžiantis bendraudami su įvairas kultūras atstovaujančiais piliečiais kas mus padarė plačiai matančiais ir prisitaikančiais prie įvairių aplinkybių.

ŠIUOLAIKIŠKAS

Daug bendraudami su jaunimu žengiame koja kojon su šiuolaikiniu pasauliu pritaikydami įvairias naujoves savo kuriamose mokymų metodikose kursuose mokymuose ir projektuose.

PRODUKTYVUS

Siekiant užsibrėžtų tikslų vienu metu dalyvaujame daugelyje veiklų ir nuolat kažką kuriame. Tuo pačiu metu jau mėgaujamės ankstesnių projektų rezultatais tad mūsų darbas produktyvumu nenusileidžia jokiam dideliam pieštukų fabrikui.

REIKŠMINGAS

Kiekvienais metais tobuliname mokytojų dėstytojų studentų ir moksleivių profesinius ir socialinius įgūdžius savo sukurtomis metodikomis padedame jauniems žmonėms pasirinkti savo profesinę ateitį nuo kurios priklauso jo tolimesnis gyvenimas.